back to top
3.8 C
Beograd

Tag: Korisnički

Korisnički uslovi

Korisnički uslovi ili uslovi korišćenja ili opšti ugovorni uslovi definišu se kao politika kuće, naročito kod banaka i osiguravajućih kuća. Primećujete da vaši zaposleni često,...