back to top
3.8 C
Beograd

Upisani i uplaćeni osnovni kapital

Ukoliko se pitate šta je to upisani i uplaćeni osnovni kapital i šta ih razlikuje, ne brinite jer u nastavku možete saznati odgovor.

Često se u praksi dešava da privrednici ne razlikuju upisan od uplaćenog kapitala, ni obaveze koje iz toga proizilaze. Takođe,…

U prethodnom tekstu smo pričali o kletvi znanja – kada nešto znamo, zaboravljamo kako smo razmišljali kada to nismo znali….

Ugovor o radu je možda jedan od najznačajnijih pravnih poslova koje Vaša firma može da zaključuje. Šta Ugovor o radu…

Osnivanje firme je nalik braku, s tim što ste venčani za svoj posao i vaš bračni partner ima svoj PIB…

Poreska uprava vodi poreske obaveze (dug) poreskih obaveznika u okviru svog knjigovodstva i to tako što za svaku vrstu poreza…

Ako vam se nekada desilo da se, videvši iznos vaših prihoda u poslovnim knjigama zapitate “a gde su meni ove…

U prethodnom tekstu bavili smo se pitanjem kako samostalno sprovesti profesionalnu selekciju i pokrili smo prva četiri koraka, ona koja sprovodite…

Pisanje dobrog oglasa za posao veoma je važno za ishod kompletne profesionalne selekcije. Pretpostaviti da je kratak i štur opis…

Testiranje kandidata – „uradi sam“ verzija Jedan od vrlo rasprostranjenih i važnih koraka u profesionalnoj selekciji jeste testiranje kandidata. Ono može…

Oglašavanje na internetu se po mnogo čemu razlikuje od tzv. offline marketinga, a i dalje se pojedinci trude da uspeh…

Prihvaćena i najčešće korišćena definicija(*) istraživanja podrazumeva da je to sistematsko prikupljanje informacija radi planiranja. Pod istraživanjem možemo obuhvatati samo…

Strategija marketinga mora biti u korelaciji sa strategijom poslovanja, tačnije: pre nego što pristupite izradi marketinške strategije, vaša poslovna strategija…

Empatija je reč koju sve češće možete čuti u kontekstu ne samo emocionalne inteligencije na način na koji ju je…

Dobrodošao u moj svet. Kao što kažu u crtanom filmu „džungla je puna opasnosti“, život nije daleko od fikcije. Zamislite…

Činjenica je da većina ljudi, ukoliko je zaposlena na radnom mestu koje odgovara njihovim sposobnostima i veštinama, može sasvim solidno…

Često se u praksi dešava da privrednici ne razlikuju upisan od uplaćenog kapitala, ni obaveze koje iz toga proizilaze. Takođe,…

Ugovor o radu je možda jedan od najznačajnijih pravnih poslova koje Vaša firma može da zaključuje. Šta Ugovor o radu…

Direktor je lice ovlaćeno za zastupanje, što znači da on ima pravo i obavezu da iskazuje volju pravnog lica. Iz…

U prethodnom tekstu smo pričali o kletvi znanja – kada nešto znamo, zaboravljamo kako smo razmišljali kada to nismo znali….

„Deco, slušajte šta vam kažem, biologija/filozofija/moj predmet je izuzetno važan, ako ne i najvažniji!“ Da li je iko prošao kroz…

Kada čujete reč prezentacija, šta pomislite? Gotovo neizbežno se javlja slika osobe sa publikom ispred i powerpoint prezentacijom iza sebe….

Ugovor o radu je možda jedan od najznačajnijih pravnih poslova koje Vaša firma može da zaključuje. Šta Ugovor o radu…

Direktor je lice ovlaćeno za zastupanje, što znači da on ima pravo i obavezu da iskazuje volju pravnog lica. Iz…

Pisanje dobrog oglasa za posao veoma je važno za ishod kompletne profesionalne selekcije. Pretpostaviti da je kratak i štur opis…

Večito pitanje “Šta je starije?“ muči ljudski rod. Koka ili jaje? Zvezde ili galaksije? Mesec ili Zemlja? Nauka se napokon potrudila da ponudi prave odgovore i jednom konačno otkrije tajnu. Iako odgovori na ova pitanja …

Odakle nam navika da peremo zube? Da li je za to zaslužna naša svest o ličnoj higijeni i zdravlju, ili postoji još neka nepoznata u jednačini koja nam pomaže da održavamo ovu naviku? I kakve veze majmun Hulio i sok od kupine imaju sa time?

Dijamant je, bez sumnje, najpoznatiji dragi kamen na svetu. Simbol prestiža i visokog stila, već dugo skreće pažnju na sebe svojim primamljivim izgledom. Filmske dive i fotomodeli smeše se sa TV ekrana ulepšane dijamantskim detaljima na nakitu ili garderobi.

Šta motiviše preduzetnika? Kada ste se odlučili da uplovite u vode preduzetništva u velikom broju slučajeva ste proizvod okruženja i društva u kome ste odrasli i u kome funkcionišete. Sa te strane verovatno sebe ubeđujete da je osnovni motiv držanje budućnosti u svojim rukama.

Po definiciji firma je besmrtna tvorevina koja može da živi i posle osnivača. Ali zbog čega biste stvorili firmu ili kompaniju? Prvenstveno iz interesa. Ne, to nije ružna reč. To je suština stvaranja…

Da li je vaš interes da budete rame za plakanje zaposlenima i da imate mnogo novih drugara koji rade za…

Odakle nam navika da peremo zube? Da li je za to zaslužna naša svest o ličnoj higijeni i zdravlju, ili postoji još neka nepoznata u jednačini koja nam pomaže da održavamo ovu naviku? I kakve veze majmun Hulio i sok od kupine imaju sa time?

Dijamant je, bez sumnje, najpoznatiji dragi kamen na svetu. Simbol prestiža i visokog stila, već dugo skreće pažnju na sebe svojim primamljivim izgledom. Filmske dive i fotomodeli smeše se sa TV ekrana ulepšane dijamantskim detaljima na nakitu ili garderobi.

Uz velika imena često idu i nesvakidašnje anegdote. Malo ko od nas, kao dete, nije imao priliku da se sretne sa čuvenim LEGO kockama. Neki su ih imali, drugi pozajmljivali ili išli kod komšijske dece da se sa njima igraju.

Nedostatak sreće, hrabrosti, ili prosto najgora poslovna odluka u istoriji? Kompanija “Apple“ je osnovana 1. Aprila 1976. godine. Imena dvojice…

Godine 1944. dok je širom sveta još uvek plamsao Drugi svetski rat, u državi Tenesi, na periferiji Memfisa rodio se…

Večito pitanje “Šta je starije?“ muči ljudski rod. Koka ili jaje? Zvezde ili galaksije? Mesec ili Zemlja? Nauka se napokon potrudila da ponudi prave odgovore i jednom konačno otkrije tajnu. Iako odgovori na ova pitanja …

Krajem devetnaestog veka na prostoru Francuske rodio se Edvard Benediktus. Ta 1879. godina bila je još jedna u nizu, koja je u jeku tehnološke revolucije, iznedrila umne ljude. Njihovi tragovima neće biti kraja u budućnosti.

Jedan mali, ali uspešan proizvođač traktora odlučio je da se oproba u pravljenju automobila, kao rezultat frustrirajućeg iskustva sa Ferrarijem…. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

upisani i uplaćeni osnovni kapital
Upisani i uplaćeni osnovni kapital

Često se u praksi dešava da privrednici ne razlikuju upisan od uplaćenog kapitala, ni obaveze koje iz toga proizilaze. Takođe, većina onih koji započinje biznis, često odlaže osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću zato što nisu upućeni da minimalni osnivački kapital iznosi 100 dinara (slovima: sto dinara) kao i da osnovni kapital ne moraju da uplate prilikom osnivanja firme. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Šta je osnovni kapital?

Osnovni (registrovani) kapital je novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo. Ulozi u društvo mogu da budu novčani i nenovčani, izražavaju se u dinarima, s tim što nenovčani ulozi mogu biti u stvarima i pravima čija se procena vrednosti obavezno vrši i tako dobijena izražava se u dinarima. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Novčani ulozi se uplaćuju, a nenovčani unose. Vrednost nenovčanog uloga može biti utvrđena veštačenjem od strane ovlašćenog sudskog veštaka (procenitelja) ili sporazumom osnivača. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Upisani kapital se u nekim zemljama naziva „deklarisani“ kapital. Vrednost ovog kapitala po Zakonu o privrednim društvima za d.o.o. ne sme biti vrednosti ispod 100 dinara. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Šta je to upisan a šta uplaćen (unet) kapital?

Prilikom osnivanja društva osnovni kapital se upisuje, a rok u kojem se moraju uplatiti novčani, tj. uneti nenovčani ulozi, određen je osnivačkim aktom. Ovaj rok, po zakonu, ne može biti duži od 5 godina od dana donošenja osnivačkog akta. Shodno tome, deo upisanog  kapitala se može uplatiti odmah, a za ostatak takođe važi rok ne duži od 5 godina. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Za to vreme, osnivač (član, odnosno lice  koje je osnivačkim aktom ili na drugi način preuzelo obavezu da uplati odnosno unese u društvo određeni ulog) koji nije uplatio (uneo) svoj deo upisanog kapitala, odgovara društvu za izvršenje te obaveze celokupnom svojom imovinom sve dok je u potpunosti ne izmiri, i u obavezi je da naknadi štetu društvu koja mu je prouzrokovana propuštanjem ili kašnjenjem izvršenja te obaveze. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Ukoliko je član uplatio deo upisanog kapitala, njegova odgovornost i dalje postoji ali samo za neuplaćeni (neuneti) deo, koliko god taj deo da iznosi. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Po osnovu uloga, odnosno srazmerno ulozima, stiču se udeli u društvu, pa ukoliko na primer imamo dva osnivača sa upisanim kapitalom izraženim kroz proporciju 70:30, oni stiču udele u društvu u srazmeri sa tim. Udeli sa sobom nose određena prava, a jedno od najvažnijih je pravo glasa. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Činjenica da svoj deo upisanog kapitala član društva još nije uplatio ili je uplatio samo deo, ne lišava ga glasova koje po osnovu udela ima, odnosno ne smanjuje mu broj glasova koje ima, sve dok je u okviru zakonskog roka od 5 godina da uplati svoj deo. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Dakle, za to vreme, on ima pravo na svoje glasove bez obzira da li je upisani iznos i uplaćen (unet). – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

upisani i uplaćeni osnovni kapital
Upisani i uplaćeni osnovni kapital

Da li je moguće zameniti obavezu uplate (unosa) uloga?

Jednoglasnom odlukom članova društva, odnosno skupštine, može se obaveza uplate (unosa) uloga određenog člana uz njegovu saglasnost zameniti drugom obavezom i to na sledeći način:

  1. obaveza uplate novčanog uloga u društvo može se zameniti obavezom unosa nenovčanog uloga iste vrednosti, osim u slučaju javne ponude akcija;
  2. obaveza unosa nenovčanog uloga u društvo može se zameniti obavezom uplate novčanog uloga iste vrednosti i
  3. obaveza unosa jednog nenovčanog uloga u društvo može se zameniti obavezom unosa drugog nenovčanog uloga iste vrednosti (na primer: umesto jedne stvari, unosi se druga stvar iste vrednosti). – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Koje su posledice neuplate, odnosno neunošenja uloga?

U slučaju da član društva propusti da izvrši svoju obavezu uplate (unosa) određenog uloga, društvo može da ga pozove pisanim putem da tu obavezu izvrši u naknadnom roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana slanja tog poziva. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Izuzetno, javno akcionarsko društvo je dužno da uputi taj poziv u roku od 90 dana od dana isteka roka za izvršenje obaveze, ako kraći rok nije određen osnivačkim aktom, odnosno statutom. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Ako više članova društva nije izvršilo svoju obavezu uplate (unosa) određenog uloga u društvo, istovremeno im se dostavlja poziv kojim se određuje isti rok za izvršenje obaveze. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

U tom pozivu, društvo je u obavezi da upozori člana da će u slučaju da propusti da svoju obavezu izvrši i u tom naknadnom roku biti isključen iz društva. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Takođe, član društva koji je istupio iz društva ostaje u obavezi da uplati (unese) upisani ulog i izvrši dodatne uplate na koje je bio obavezan, ako je to neophodno za namirenje poverilaca društva. – (Upisani i uplaćeni osnovni kapital)

Možda vas zanima

Drugi upravo čitaju